MONEUS

MONEUS je brněnská firma, která svým zákazníkům pomáhá v oblasti účetnictví a daňové optimalizace. Naše cesty se protnuly v roce 2017, kdy se firma (tehdy ještě pod jiným názvem) chystala na další růst a potřebovala pomocí s kompletním zabezpečením svého marketingu.

Práce na obsahu od píky

Spojili jsme proto síly s agenturou Justmighty, která klientovi pomohla vytvořit nový brand a spravovala online kampaně. Na nás bylo vše uchopit z obsahové stránky. Po počátečních workshopech proto vznikl návrh nového webu pro novou značku MONEUS, pro který jsme navrhli strukturu a připravili veškeré texty. Grafiku a kódování si pak na starost vzalo Justmighty.

Ruku v ruce s novým webem vznikla komplexní komunikační strategie, kterou jsme pro MONEUS připravili v Kreativní Bublině. Její součástí byly také obsahová strategie a obsahový plán, které jsme krátce po spuštění webu začali naplňovat. Cílem obsahu bylo přilákat nové zákazníky a současně budovat image MONEUS jako společnosti, která svému oboru skutečně rozumí. 

Desítky postů na blogu a Facebooku

Hlavními nástroji pro nás byl blog na webu MONEUS a dále pak Facebook, přes který jsme (i pomocí placených kampaní) obsah dostávali k cílovým skupinám. Každý týden jsme na blogu zveřejnili nový článek, který byl zaměřený buďto na řešení konkrétního účetního či daňového problému, nebo na představení chystaných novinek v legislativě. Další blogové články pak blíže popisovaly služby MONEUS a přinášely také případové studie. 

Na tyto blog posty jsme poté upozorňovali na FB stránce MONEUS, kde jsme kromě nich zveřejňovali ještě krátké tipy ze světa daní a účetnictví a také další novinky ze života firmy. 

V letech 2018 až 2020 jsme tímto způsobem vytvořili a k potenciálním i stávajícím zákazníkům dostali více než 120 článků a 250 FB postů. V létě roku 2020 jsme tak mohli s klidným svědomím předat další práci na obsahu internímu týmu MONEUS, který dále pracoval s námi navrženou obsahovou strategií.

Potřebujete pomoci s obsahovým marketingem?

Obraťte se na nás