Kentico Software

Kentico Software je brněnská IT firma, která se celosvětově proslavila díky svému nástroji pro správu webových stránek a online marketingu. V současnosti na něm běží tisíce digitálních projektů v nejrůznějších zemích světa. Ačkoli drtivou většinu prodejů firmy Kentico tvoří export a má proto několik prodejních poboček v zahraničí, hlavní vývoj stále probíhá v Brně. Protože je boj o české IT pracovníky náročný, rozhodlo se do něj Kentico zapojit také PR mířené na český trh a média. Tak vznikla naše spolupráce.

Od HR k marketingu a prodeji

Naše spolupráce s Kenticem trvala od roku 2016 do roku 2020 a ušli jsme při ní velký kus cesty. Prostřednictvím PR strategie jsme se od HR cílů dostali ke komunikaci, která podporovala brand Kentica nejen u potenciálních zaměstnanců, ale také u potenciálních partnerů i koncových zákazníků. 

Na základě stanovených cílů jsme určili okruhy témat, které jsme komunikovali směrem k novinářům. V PR strategii jsme také navrhli jednotlivé formy zpracování těchto témat a v neposlední řadě také podrobný seznam médií a novinářů, se kterými jsme chtěli spolupracovat. Při jejich výběru jsme vycházeli ze vstupní analýzy čtenosti jednotlivých médií u stávajících zaměstnanců i partnerů. 

Forbes, Hospodářské noviny i IT média

Ve snaze dostat Kentico do médií jsme využívali jak tiskové zprávy, tak exkluzivní články a rozhovory se zakladatelem firmy Petrem Palasem. Témata jsme vždy zpracovávali tak, aby byla dostatečně atraktivní a jedinečná. Tím jsme dokázali budovat image Kentica a jeho zaměstnanců jako odborníků ve svém oboru v očích novinářů i dalších cílových skupin. 

Za čtyři roky jsme dokázali získat více než dvě stovky výstupů, a to nejen v IT magazínech, ale také v byznysově zaměřených médiích, jako je například Forbes nebo Hospodářské noviny. 

Kromě spolupráce s českými médii jsme postupem času pomáhali Kenticu také konzultacemi v jejich globálním PR a s vyhodnocováním jeho efektivity. Jak to ostatně okomentoval tehdejší VP marketingu Kentico, Robert Pinkas: „Je nám potěšením s Kreativní Bublinou spolupracovat nejen na českém, ale i na světovém PR, které je pro Kentico klíčové.“

Chtěli byste být také vidět v médiích?

Ozvěte se nám